ტელეფონი: +(995) 577 012 006
ელ.ფოსტა: go@goparts.ge სამუშაო საათები: 09:30 – 17:30
Goparts.Ge

ნივთის დაბრუნება

უკან დაბრუნების პირობები:


შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ნივთის ჩაბარებამდე, რეგიონების შემთხვევაში
საკურიერო კომპანისთვის გადაცემამდე.
პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქციას გააჩნია
ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულხმება მექანიკური დაზიანება). შეკვეთის
ფორმირების დროს კომპანიამ დაუშვა შეცდომა, რის შედეგადაც მიიღეთ არასწორი
მოდელი ან/და არასწორი მახასიათებლების მქონე პროდუქცია. ნივთი უნაკლოდ
ჩაითვლება თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან
ჩვეულებრივი სარგებლობისთვის.
პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ყიდვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, იმ
შემთხვევაში თუ: არ არის დაზიანებული პროდუქციის შეფუთვა, შენარჩუნებული
აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული
იარლიყები; პროდუქცია არ იყო გამოყენებული და დაურღვეველია შეფუთვა.
პროდუქტის მიწოდებაზე პასუხისმგებელია კომპანია, ხოლო პროდუქტის
დაბრუნებაზე პასუხისმგებლობას და ხარჯებს იღებს შემკვეთი.

+(995) 577 012 006
telephone
telephone